urządzenie RO 6 DIRECT OFFICE

Podstawowe obliczenia kosztów użytkowania urządzeń filtrujących, oraz kosztów zakupu wody od dostawców.


Oblicz ile kosztuje woda

ilość osób korzystających z wody

miesięczna ilość wody spożywanej przez jedną osobę (L)

średni koszt zakupu 1 L wody (PLN)  PLN / Miesiąc

  PLN / 1 rok

  PLN / 2 lata

  PLN / 3 lata

ZYSK Z ZASTOSOWANIA WŁASNEGO SYSTEMU UZDATNIANIA WODY.

  Zysk PLN po pierwszym roku

  Zysk PLN po drugim roku

  Zysk PLN po trzecim roku

?