Źródło własnej wody w domu i w biurze

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna
Macro System Roman Różański (dalej „Administrator”)
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”)

Administrator, otrzyma od Państwa informacje stanowiące dane osobowe, w związku z powyższym oświadczam, iż.:
1) administratorem danych osobowych Klienta jest Macro System Roman Różański, adres: ul. Głębocka 56e, lok. 69, 03-287 Warszawa, e-mail: info@wlasnawoda.pl;
2) dane osobowe Klienta przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania łączącej strony umowy (art. 6 ust. 1 lit. B RODO), celach księgowych (art. 6 ust. 1 lit. C RODO) celach analitycznych (dobór usług do potrzeb Klienta), marketingowych (oferowanie produktów i usług Administratora), co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) oraz ewentualnego dochodzenia uprawnień wynikających z umowy (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
3) odbiorcą danych osobowych Klienta będą podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora Finansowego (współpracownicy, pomioty świadczące usługi doradcze, księgowe, prawne, podwykonawcy, podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne)
4) dane osobowe Klienta nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
5) dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jej rozwiązaniu lub po zakończeniu jej obowiązywania – przez okres przedawnienia roszczeń wobec Administratora (6 lat);
6) Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7) Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochronny Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
8) podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi to jednocześnie warunek zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość prawidłowego wykonania umowy, co skutkować może wypowiedzeniem umowy.


Powrót do strony głównej
Ta strona wykorzystuje cookies.    Dowiedz się więcej