Źródło własnej wody w domu i w biurze

Uzdatnianie wody

Na czym polega uzdatnianie wody?

Uzdatnianie wody, to proces, który polega na poprawie, jakości wody, w takim stopniu, aby mogła być użyta w pożądany sposób. Uzdatnianie to nic innego jak przywracanie wodzie walorów pozwalających na jej spożywanie lub użytkowanie. Podstawowym celem uzdatniania wody jest usunięcie z niej organizmów chorobotwórczych oraz nadanie odpowiednich walorów smakowych. Uzdatnianie wody jest procesem, w trakcie, którego za pomocą różnorodnych narzędzi podnoszona jest, jakość wody.
To oznacza, iż proces musi być dostosowany do indywidualnych potrzeb, i będzie wyglądał inaczej w zależności od potrzeb, czy woda będzie wykorzystywana w przemyśle, czy też w gospodarstwie domowym, a w szczególności, jako WODA pitna.

Czym jest proces filtrowania wody?

Proces filtrowania wody we wszystkich urządzeniach ma na celu uzyskanie wody bardzo wysokiej, jakości. Oczyszczanie i uzdatnianie wody zapewnia idealną, jakość wody pitnej.
Pierwszym etapem uzdatniania wody jest jej filtracja wstępna, nazywana inaczej filtracją mechaniczną, przy wykorzystaniu filtrów mechanicznych.
Filtracja mechaniczna ma na celu usunięcie z wody wszelkich zawiesin i ciał stałych; tym samym zabezpiecza dalszą część instalacji oraz pozostałe urządzenia uzdatniające wodę przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz zamuleniem. Osiągana dokładność filtracji wynosi do ok. 0,1 µm. Chcąc dokonać dokładniejszej filtracji, niezbędne jest zastosowanie technik membranowych.

Metody uzdatniania wody.

Jednym ze sposobów filtracji z dostępnych na rynku polskim jest odwrócona osmoza z wbudowaną membrana osmotyczną. Jest to najczęściej stosowana metoda uzdatniania wody. Jest skuteczna w usuwaniu lub znacznej redukcji bardzo szerokiego spektrum zanieczyszczeń. Odwrócona osmoza usuwa z wody cząstki tak małe jak pojedyncze jony. Otwory w membranie osmotycznej mają rozmiar ok. 0.0005 mikrona (bakterie mają rozmiar od 0.2 do 1 mikrona, natomiast wirusy od 0.02 do 0.4 mikrona).
Woda zawierająca związki chemiczne, które nie mogły być usunięte na filtrze mechanicznym oraz węglowym wypełnia całą objętość siatki nośnej i powoli płynie wzdłuż membrany osmotycznej. Następuje proces odwróconej osmozy i miliony pojedynczych cząsteczek wody przedostają się na drugą stronę membrany do warstwy zbierającej. Przez membranę przedostają się również pierwiastki mineralne.

Membrana  Osmotyczna

Do metod uzdatniania wody zaliczamy również odżelazianie i odmanganianie wody.

Odżelazianie wody polega na usunięciu z niej nadmiernych ilości związków żelaza. Proces sprowadza się do przeprowadzenia rozpuszczonych związków żelaza w formy trudno rozpuszczalne. Odbywa się to poprzez napowietrzanie w urządzeniach – odżelaziaczach. Następnie, po dokonaniu korekty odczynu, woda filtrowana jest na złożu.
Taka sama technologia stosowana jest przy odmanganianiu wody, czyli usunięciu związków manganu.
Do tych procesów wykorzystujemy stacje uzdatniania wody ze złożem, która ma za zadanie zmiękczenie wody, usunięcie żelaza i manganu

Nasze systemy i stacje do uzdatniania mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie niezbędna jest czysta woda, pozbawiona szkodliwych substancji, czyli w: gospodarstwach domowych, biznesach gastronomicznych oraz wielu innych miejscach.


Powrót do strony głównej
Ta strona wykorzystuje cookies.    Dowiedz się więcej