Źródło własnej wody w domu i w biurze

Polityka prywatności

Macro System (wlasnawoda.pl) zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
Każdego klienta wlasnawoda.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://www.wlasnawoda.pl/polityka-prywatnosci/
Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę:
Macro System (wlasnawoda.pl) nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów i użytkowników swoich serwisów internetowych. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie korzystać z serwisów należących do Macro System (wlasnawoda.pl) oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Macro System (wlasnawoda.pl).

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do Macro System (wlasnawoda.pl) możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków tylko adres e-mail.

Niezapowiedziane Wiadomości

Macro System (wlasnawoda.pl) zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Macro System (wlasnawoda.pl) rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów internetowych, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje) oraz niekomercyjne listy (np. życzenia).


Powrót do strony głównej
Ta strona wykorzystuje cookies.    Dowiedz się więcej